An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

An phúc trọn đời ưu việt

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt là sản phẩm được Hiệp hội bảo hiểm đánh là sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất với người dân Việt Nam.

Là sản phẩm kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ và tiết kiệm, giúp từng khách hàng có nhiều lựa chọn đúng với nhu cầu của mình hơn.

 • Bảo vệ toàn diện
 • Tiết kiệm hiệu quả
 • Linh hoạt đáp ứng nhu cầu
 • Thời hạn hợp đồng ĐẾN 100 TUỔI
 • Tuổi tham gia 30 NGÀY TUỔI – 65 TUỔI

Kênh phân phối sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt gồm

 • Kênh đại lý
 • Bảo hiểm liên kết ngân hàng

Tìm hiểu thêm về sản phẩm Sống Khỏe Hơn 100 của AIA Việt Nam

Vì sao bạn nên quan tâm tới An Phúc Trọn Đời Ưu Việt?

Cuộc đời của mỗi người được ví như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Làm sao có thể chủ động điều khiển “bản nhạc cuộc đời” của chính bạn và gia đình bạn?

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là giải pháp linh hoạt mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm hiệu quả cho bạn và gia đình.

Nhiều người đã tham gia Bảo hiểm nhân thọ nhưng còn rất mơ hồ về Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt mang lại cho bạn những quyền lợi gì?

Bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (tttb&vv)

Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giữa 2 quyền lợi bảo hiểm khác nhau tùy thuộc mức độ ưu tiên giữa bảo vệ và tiết kiệm.

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản – Ưu tiên yếu tố tiết kiệm:

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được giá trị nào lớn hơn của:

 • STBH; hoặc
 • Giá trị tài khoản.

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao – Ưu tiên yếu tố bảo vệ:

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được tổng giá trị của STBH và Giá trị tài khoản.
Ngoài ra, trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu thay đổi trong từng giai đoạn của cuộc đời, bằng cách:

 • Thay đổi STBH;
 • Chuyển đổi lựa chọn quyền lợi;
 • Tham gia thêm các sản phẩm bổ sung.

Đảm bảo tăng số tiền bảo hiểm vào các sự kiện quan trọng

Khách hàng có thể tăng 25% Số tiền bảo hiểm khi kết hôn hoặc sinh con mà không cần phải cung cấp bằng chứng về sức khoẻ và tài chính.
Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Yêu cầu này được Bên mua bảo hiểm thực hiện trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm kết hôn hoặc sinh con;
 • Sự kiện kết hôn hoặc sinh con của Người được bảo hiểm xảy ra kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và trước khi Người được bảo hiểm đạt 65 (sáu mươi lăm) tuổi;
 • Người được bảo hiểm được Công ty chấp thuận bảo hiểm với điều kiện chuẩn vào thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm hoặc lần khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau;
 • Bên mua bảo hiểm nộp cho Công ty giấy tờ chứng minh sự kiện kết hôn hoặc sinh con của Người được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm tối đa có thể yêu cầu tăng theo mỗi sự kiện kết hôn hoặc sinh con là 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại và số lần tối đa yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm là 2 (hai) lần trong suốt Thời hạn hợp đồng.
Công ty có thể yêu cầu thẩm định sức khỏe và tài chính nếu tổng Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm sau khi tăng thêm cộng với số tiền bảo hiểm của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm khác tại Công ty vượt quá mức giới hạn do Công ty quy định tại từng thời điểm.
Việc tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm tháng ngay sau khi yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại được Công ty chấp thuận. Chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Tăng quyền lợi cho khách hàng không hút thuốc lá

Để khuyến khích thói quen sống khỏe, AIA Việt Nam sẽ chi trả thêm 10% STBH hiện tại khi khách hàng (từ 15 tuổi trở lên) tử vong và được xác định không hút thuốc lá.

Hỗ trợ tài chính khi khách hàng mắc bệnh ung thư

Khi được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi, khách hàng sẽ được ứng trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại để trang trải chi phí điều trị.

Công ty sẽ chi trả trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu Người được bảo hiểm mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

Công ty sẽ khấu trừ khoản tiền đã chi trả theo quyền lợi này trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng đóng phí đầy đủ và đúng hạn

Khi khách hàng đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn mà không may tử vong do tai nạn trước 65 tuổi, AIA Việt Nam sẽ chi trả thêm 100% STBH.

Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn, bên cạnh quyền lợi tử vong, Công ty sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại với điều kiện:

 • Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trước 65 tuổi; và
 • Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trong khoảng thời gian có kỳ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn đã được đóng đầy đủ và đúng hạn; và
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn mà một Người được bảo hiểm có thể hưởng của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm tại Công ty, bao gồm cả quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn theo Hợp đồng bảo hiểm này, không vượt quá Hạn mức bảo hiểm tử vong do Tai nạn. Hiện tại, Hạn mức này là 8 tỷ đồng và có thể được điều chỉnh tăng theo quy định của Công ty và chấp thuận của tái bảo hiểm. Công ty sẽ áp dụng Hạn mức bảo hiểm tử vong do Tai nạn có giá trị cao nhất giữa Hạn mức của hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm tham gia và Hạn mức mà Công ty đang áp dụng tại thời điểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn dưới 4 tuổi, Số tiền bảo hiểm hiện tại được sử dụng ở trên sẽ được điều chỉnh theo quy định.

Thưởng duy trì hợp đồng

Khi đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn, khách hàng sẽ được cộng thêm một khoản thưởng duy trì hợp đồng vào các ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 10, 15 và 20.

Một khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, 15 và 20 theo bảng dưới đây, với điều kiện Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đủ vào mỗi Ngày đến hạn đóng phí trong những Năm hợp đồng trước đó.

Thưởng duy trì hàng năm
Thưởng duy trì hàng năm

Tổng Số tiền tính Thưởng là tổng khoản lãi tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản được tính vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 7, 8, 9 và 10 theo bảng sau:

Thưởng duy trì hàng năm
Thưởng duy trì hàng năm

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư

Khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết quả đầu tư theo mức lãi suất tích lũy được AIA Việt Nam công bố hàng tháng. Trong mọi trường hợp, mức lãi suất công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết.

Lãi suất tích lũy được Công ty công bố và áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm này được xác định bằng tỷ suất đầu tư thực tế hàng tháng của Quỹ liên kết chung trừ đi Chi phí quản lý quỹ.

Trong mọi trường hợp, Lãi suất tích lũy khi công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu như sau:

Lãi suất tích lũy sẽ được công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Rút tiền từ giá trị tài khoản

Khách hàng có thể rút tiền từ Giá trị tài khoản sau khi hợp đồng đã có hiệu lực được 2 năm để trang trải các nhu cầu tài chính.

Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Yêu cầu này được Bên mua bảo hiểm thực hiện kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực;
 • Số tiền rút không nhỏ hơn hạn mức tối thiểu do Công ty quy định tại từng thời điểm;
 • Số tiền rút không vượt quá 80% Giá trị tài khoản cơ bản.

Yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản, nếu được Công ty chấp thuận, sẽ được thực hiện theo thứ tự Giá trị tài khoản tích lũy và Giá trị tài khoản cơ bản nếu số tiền yêu cầu rút lớn hơn Giá trị tài khoản tích lũy tại thời điểm yêu cầu rút tiền.

Đối với Hợp đồng bảo hiểm có lựa chọn là Quyền lợi bảo hiểm cơ bản, nếu việc rút tiền làm cho Giá trị tài khoản cơ bản sau khi rút nhỏ hơn Số tiền bảo hiểm hiện tại, Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng.

Quyền lợi đáo hạn

Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị tài khoản khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.

Thông tin về sản phẩm tại website này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số đt 0976528777 để được tư vấn cụ thể.

Đọc thêm vì sao người Việt không thích BHNT.

5/5 - (6 votes)