Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đông bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Các loại hợp đồng bảo hiểm gồm

 • Bảo hiểm con người;
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 • Và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Những nội dung sau phải có

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 • Đối tượng bảo hiểm;
 • Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;
 • Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 • Thời hạn bảo hiểm;
 • Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;
 • Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
 • Các quy định giải quyết tranh chấp;
 • Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.
 • Ngoài những nội dung trên, hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

Hình thức hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm hay đơn bảo hiểm.

Như vậy chúng ta đã biết cơ bản về Hợp đồng bảo hiểm là gì? rồi nhé. Hãy liên hệ với chùng tôi khi bạn có thắc mắc hay băn khoăn về Bảo Hiểm Nhân Thọ bạn nhé.

Nguồn tổng hợp từ Wiki

Đọc thêm “Tự tử có được chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ hay không?

5/5 - (1 vote)