Người mua bảo hiểm có quyền lợi gì

Quyền lợi và nghĩa vụ bên mua bảo hiểm

Sau khi đặt bút kí tham gia, người mua bảo hiểm có quyền lợi gì? Đầu tiên ta hãy nói đến quyền lợi của người mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có quyền lợi gì?

 • Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm;
 • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định.
 • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của người mua bảo hiểm

 • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;
 • Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;
 • Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;
 • Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn Văn Bản Pháp Luật, ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm Làm sao để lựa chọn gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp cho bản thân.

5/5 - (2 votes)