Thời hạn đóng phí Bảo Hiểm Nhân Thọ là bao lâu?

Quyền lợi và nghĩa vụ bên mua bảo hiểm

Hiện nay đang có rất nhiều kênh mạng xã hội đưa tin về thời gian đóng phí của Bảo Hiểm Nhân Thọ, đã làm cho rất nhiều khách hàng chưa hiểu đúng, hiểu đủ về việc đóng phí bảo hiểm hợp đồng mà mình đang tham gian là bao lâu.

Cùng AIA Quỳ Hợp tìm hiểu về thời hạn hợp đồng và thời hạn đóng phí để biết bạn có cần phải đóng phí tới khi bạn tròn 100 tuổi hoặc thời hạn đóng phí bảo hiểm rất dài không nhé.

Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn tiết kiệm TIỀN một cách có kỷ luật

Thời hạn hợp đồng và Thời gian đóng phí

Dành riêng cho dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (bao gồm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị).

Thời hạn hợp đồng là gì?

Là khoảng thời gian tính từ khi hợp đồng của khách hàng có hiệu lực cho tới ngày đáo hạn. Đối với dòng sản phẩm BH liên kết đầu tư, thời hạn bảo vệ có thể lên đến 100 tuổi.

Thời hạn đóng phí bắt buộc

Trong 4 năm hợp đồng đầu tiên, phí bảo hiểm cơ bản phải được đóng đủ.

Đóng phí linh hoạt

Kể từ năm thứ 5 trở đi, khách hàng có quyền linh hoạt đóng phí (đóng đầy đủ, đóng 1 phần hoặc tạm ngưng) nhưng vẫn nhận được quyền lợi bảo hiểm khi có rủi ro xảy đến, điều này tùy thuộc vào giá trị tài khoản của hợp đồng đủ để khấu trừ các khoản chi phí rủi ro và chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

5/5 - (4 votes)