Thực hiện yêu cầu quyền lợi hợp đồng bảo hiểm trực tuyến

Với ứng dụng AIA+ của Công ty AIA Việt Nam phát triển, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm “Mọi thao tác trên một ứng dụng”, dưới đây AIA Quỳ Hợp sẽ hướng dẫn quý khách hàng thao tác mọi thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến.

Quý khách hàng xem video với các nhu cầu cụ thể bên dưới và làm theo để sử dùng AIA+ một cách dễ dàng hơn nhé.

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Đăng ký giao dịch điện tử

Xem thông tin chi tiết hợp đồng

Xác nhận hợp đồng bảo hiểm

Gửi thông báo đi nước ngoài

Thay đổi định kì đóng phí

Thay đổi thông tin cá nhân CMND, CCCD

Thay đổi thông tin liên lạc địa chỉ, email, số điện thoại

Tạm ứng tiền mặt định kỳ

Rút một phần giá trị hợp đồng

Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Giải ước hợp đồng

Lấy lại tên đăng nhập AIA+

Chuyển đổi myAIA sang AIA+

Lấy lại mật khẩu AIA+

Khôi phục hiệu lực Hợp đồng/Sản phẩm bổ sung qua AIA+