An Phúc Hưng Lộc

An Phúc Hưng Lộc

An Phúc Hưng Lộc là gì? Đây là một sản phẩm bảo hiểm bao gồm các đặc điểm sau:

 • Đóng phí ngắn hạn, Bảo vệ dài hạn
 • Hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh Ung thư
 • Đáo hạn vượt trội
 • Thời hạn hợp đồng 15 NĂM
 • Tuổi tham gia 30 NGÀY TUỔI – 55 TUỔI

Kênh phân phối

 • Kênh đại lý
 • Bảo hiểm liên kết ngân hàng

An phúc hưng lộc mang lại cho bạn những quyền lợi gì?

Đóng phí ngắn hạn – bảo vệ dài hạn

Khi tham gia An Phúc Hưng Lộc, khách hàng chỉ cần đóng phí trong 10 năm nhưng sẽ được bảo vệ tài chính trong 15 năm.

Hãy lựa chọn cho bản thân và gia đình thân yêu sản phẩm BHNT phù hợp, đọc thêm ở đây để có sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ phù hợp.

Hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh ung thư

Khi không may mắc bệnh Ung thư, khách hàng sẽ được chi trả 40% STBH để an tâm trang trải chi phí điều trị.

 • Sau khi Quyền lợi hỗ trợ tài chính khi mắc Bệnh ung thư được chi trả, Phí bảo hiểm vẫn phải tiếp tục được đóng để duy trì các quyền lợi bảo hiểm khác của hợp đồng.
 • Không có bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả nếu Bệnh ung thư theo định nghĩa phát sinh:
  • (a) Bệnh ung thư của khách hàng đã có trước ngày Công ty chấp thuận bảo hiểm hoặc trước ngày Công ty chấp thuận khôi phục Hợp đồng bảo hiểm, lấy ngày nào gần nhất, hoặc
  • (b) Bệnh ung thư đã có trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty chấp thuận bảo hiểm hoặc ngày Công ty chấp thuận khôi phục Hợp đồng bảo hiểm lần sau cùng, lấy ngày nào gần nhất.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (tttb&vv)

Nếu chẳng may bị tử vong hoặc TTTB&VV, khách hàng sẽ nhận ngay 100% STBH cùng với 100% Bảo tức tích lũy (BTTL) và 100% Lãi chia thêm (nếu có).

Nếu NĐBH tử vong là trẻ em dưới 4 tuổi , STBH được chi trả sẽ điều chỉnh như sau:

An phúc Hưng Lộc đối với trẻ em
Chi tiết quyền lợi bảo hiểm của trẻ dưới 4 tuổi

Quyền lợi TTTB&VV chỉ áp dụng cho NĐBH trong độ tuổi từ 18 -65 tuổi.

Đáo hạn vượt trội

Khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn, khách hàng sẽ nhận được 130% STBH + 100% BTTL + 100% Lãi chia thêm (nếu có).

Thông tin về sản phẩm tại website này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Hưng Lộc. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0976528777 để được tư vấn cụ thể.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm về An Phúc Hưng Lộc tại website của AIA Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm bảo hiểm được Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đánh giá tốt nhất hiện tại của Cty AIA mang tên An Phúc Trọn Đời Ưu Việt.

5/5 - (4 votes)